Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011

Κατάσταση στην Ελλάδα

Τις τελευταίες δεκαετίες και πολύ περισσότερο τους τελευταίους μήνες, παράγοντες όπως : οι ανεξέλεγκτες αυξομειώσεις στην τιμή του πετρελαίου, οι περιπλοκές στην διανομή πετρελαίου, αλλά και φυσικού αερίου μέσω αγωγών, τα πολιτικοοικονομικά συμβάντα (θερμές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή ), όπως επίσης και η αύξηση των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη απασχολεί την εξασφάλιση της παγκόσμιας ενεργειακής αυτονομίας.

Παράλληλα στην χώρα μας, ο συνδυασμός των παραπάνω με τα αυξημένα περιβαλλοντικά προβλήματα ρύπανσης της ατμόσφαιρας και :

α) τις δεσμεύσεις τις οποίες η Ελλάδα έχει αναλάβει έναντι των εταίρων μας στην Ε.Ε. περί της χρήσης βιοκαυσίμων (Οδηγία 2003/30/ΕΚ),

β) την ανάγκη της υποκατάστασης μέρους της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και βιομάζα (οδηγία 2001/77/EC : 20,1 % ως το 2010) και

γ) οι υποχρεώσεις που προκύπτουν σύμφωνα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κιότο ( να μην υπερβεί την αύξηση κατά 25% -130 Μt ισοδύναμου CO2 - στην απελευθέρωση αερίων θερμοκηπίου την πρώτη περίοδο εφαρμογής του Πρωτοκόλλου δηλ. τα έτη 2008-2012), οδηγούν στην ανάγκη αναζήτησης βιώσιμων λύσεων για την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας μεταξύ των οποίων των στερεών (υπολείμματα αγροτικών ή/και ενεργειακών καλλιεργειών) και υγρών βιοκαυσίμων (βιοντίζελ, βιοελαίου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου