Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011

Πηγές βιομάζας στον ελληνικό χώρο

Κυριότερα υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών σε διαθεσιμότητα (τόνων /έτος) προς αξιοποίηση στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα η βιομάζα που προκύπτει από την αγροτική δραστηριότητα – τομέα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο στην Ελλάδα - και ακόμα περισσότερο τα υπολείμματα των αγροτικών, είναι γνωστό ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν στην παραγωγή ενέργειας με ανανεώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Επιλεγμένες αγροτικές καλλιέργειες, χαρακτηριστικές για την Ελλάδα και την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, καλλιεργούμενες σε μεγάλες εκτάσεις και μετά την συγκομιδή της σοδειάς τους παράγουν σημαντικές ποσότητες παραπροϊόντων προς αξιοποίηση.

Ως σήμερα όμως, αντιμετωπίζονται σε μεγάλο βαθμό σαν υποπροϊόντα της αγροτικής δραστηριότητας προς απόρριψη και όχι σαν υλικά υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα νέα φυτά για την ελληνική αγροτική οικονομία φαίνονται να βρίσκουν εφαρμογές με στόχο την αξιοποίησή τους στην παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων.

Καλλιέργειες οι οποίες έχουν ήδη μελετηθεί στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως οι ετήσιες Κενάφ (Hibiscus canabinus), καλαμιού (Arundo donax), αγριοαγγινάρας (Cynara cardunculus ), και πολυετείς δενδρώδεις καλλιέργειες μικρού περίτροπου χρόνου λεύκης (Populus alba ), ιτιάς ( Salix sp.) και μουριάς (Morus alba) δείχνουν να είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρες.

Με συνεργασία της εταιρείας «ΝΙΚ.Γ.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα την Κομοτηνή και το ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε. με τον Σταθμό Γεωργικής Ερεύνης Κομοτηνής», εγκεκριμένο από την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ εκπονήθηκε και εκτελείται ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο:

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΤΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»

Στόχος του παραπάνω προγράμματος είναι η έρευνα με στόχο τις δυνατότητες παραγωγής καύσιμης ύλης σε μορφή συσσωματωμάτων (pellets) από πρώτες ύλες προερχόμενες από τον αγροτικό χώρο (agripellets).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου